Vi bestræber os på at være så nøjagtige som muligt, men Vores Fanske kan ikke garantere at produktbeskrivelser eller andet indhold på dette website, er komplet, pålideligt, opdateret eller fejlfrit. Hvis et produkt tilbudt af Vores Fanske ikke er som beskrevet, er din eneste mulighed at returnere produktet i ubrugt stand eller i henhold til gældende dansk lovgivning, når denne giver andre rettigheder.

Ansvarsfraskrivelse

Dette website leveres af Vores Fanske på en "as is" og "As available" basis. Vores Fanske kan ikke gøres ansvarlig, udtalt eller underforstået, for så vidt angår brugen af dette website, eller information, indhold, materiale eller produkter på dette website.

Du accepterer udtrykkeligt, at brugen af dette website er på egen risiko. Vores Fanske er uden ansvar såfremt informationer ændres eller forvanskes under transmissionen eller såfremt uvedkommende får adgang hertil.

I det omfang loven tillader der, frasiger Vores Fanske alle garantier, udtalt eller underforstået med mindre andet er udtrykkeligt aftalt. Vores Fanske kan ikke garantere at dette website, dets servere, eller e-mails sendt fra Vores Fanske er fri for virus eller skadelige komponenter, men vi gør vores yderste for at sikre mod virus og spam.

Vores Fanske kan ikke gøres ansvarlige for brugen af dette website inklusiv, men ikke begrænset til direkte, indirekte og afledte tab herunder tab af indtægter, data, driftsforstyrrelser og/eller lignende tab.

Rettigheder til dette website

Alle navne, logoer og varemærker på dette website tilhører Vores Fanske eller samarbejdspartnere, og må kun anvendes efter forudgående tilladelse fra Vores Fanske.

Alt indhold på dette website, så som tekst, grafik, logo, ikoner, billeder, audio materiale, digital downloads, data og software tilhører Vores Fanske og er beskyttet i henhold til lov om ophavsret og anden lovgivning.

Links

VorsFanske.dk kan indeholde links til andre hjemmesider, som ligger uden for vores kontrol. Vi kan ikke påtage os ansvaret for din integritet eller for indholdet på disse websteder. Vi tilbyder udelukkende disse links for at gøre det lettere for vores besøgende at finde mere information om specifikke områder.

Farver

Vi kan ikke garantere, at de farver, som vises på webstedet, præcist gengiver de farver, som varerne faktisk har. Hvordan farverne gengives, afhænger af indstillingerne på din computer.

Aftaler

Samtlige oplysninger på vores hjemmeside er alene at anse som opfordringer til at gøre tilbud.

Når du har afgivet en ordre via vores hjemmeside, vil vores system automatisk sende dig en e-mail, hvoraf det fremgår, hvilket produkter du har bestilt. Du skal være opmærksom på, at det automatiske svar (via e-mail) IKKE er en juridisk bindende ordrebekræftelse, hvorved en aftale er indgået. Der er alene tale om en elektronisk kvittering for modtagelse af din ordre. Vores Fanske har derfor mulighed for at annullere din ordre.

Endelig aftale mellem dig og Vores Fanske anses for indgået, når Vores Fanske efter at have modtaget din ordre på sin server, har sendt en skriftlig ordrebekræftelse pr. e-mail med oplysninger om ordrenummer, navn og adresse, betalingsmåde, leveringsadresse samt en oversigt over de bestilte varer.